SSV Haaglanden

Maandag  12:00-23:00
Dinsdag  12:00-18:00
Woensdag  12:00-23:00
Donderdag  12:00-23:00
Vrijdag  19:00-23:00
Zaterdag

 10:00-17:00

Zondag gesloten
feestdag gesloten

 

 

 

 

 

 

Maandag tussen 16.30 uur
en 19.00 uur gesloten.

Let op:
aangepaste openingstijden
op Maandag en Vijdag

Noordhaghe bezoek deze site

Weer nieuwe regels voor Wecg‐erkenning

 

Leusden, 17 juni 2016   

Toch pasfoto op Erkenning Wecg

Ondanks eerdere afspraken omtrent de Erkenning Wecg, heeft de Nationale Politie toch gemeend te moeten afwijken van die afspraken. De Nationale Politie laat ons nu weten dat bij de start van dit proces er omwille van de snelheid, voor gekozen is om in 2015 vooralsnog te volstaan met een eenvoudig model-Erkenning voor herladers. Dit zou zijn om snel gevolg te kunnen geven aan de gemaakte afspraken en omdat aanpassing hiervan in het Verona-systeem meer tijd zou vergen.

Dat is pertinent onjuist. Wel degelijk is de afspraak gemaakt om een eenvoudig model voor de Wecg-erkenning te hanteren. Het model van die Erkenning en ook de daarbij behorende brochure zijn gemaakt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, in samenwerking met de Politie, voor een langere termijn en niet voor slechts 2015.

De Nationale Politie laat ons wel weten vast te houden aan de afspraak dat het gaat om een beperkte Erkenning ten behoeve van het voorhanden hebben van kruit voor het herladen en kruit voor het gebruikmaken van historische wapens, en dat deze kosteloos zal worden verstrekt.

De Politie laat verder nog weten dat, in verband met EU-regelgeving, de bewaartermijn voor aankoopbonnen van kruit in plaats van 3 jaar nu 10 jaar moet zijn.

Bestuur en Directie van de KNSA vinden het spijtig dat de Politie de gemaakte afspraken niet nakomt; de KNSA hecht er wel aan dat u kunt kennisnemen van de communicatie die hierover is gevoerd door de KNSA met de Politie. 

Contactformulier

ssv Haaglanden.
Postbus 43105
2504 AC  Den Haag
070 402 05 06

info@ssvhaaglanden.nl