SSV Haaglanden

I.v.m. vakantie gewijzigde openings tijden.

Maandag en Dinsdag 12/13-2-2018 gesloten

Woensdag en donderdag geopend vanaf 18.00 uur  14/15-2-2018

Vrijdag vanaf 12.00 uur 16-2-2018

Zaterdag van 10.00 t/m 17.00 uur 17-2-2018

maandag 12:00-23:00
dinsdag 12:00-19:00
woensdag 12:00-23:00
donderdag 12:00-23:00
vrijdag 12:00-23:00
zaterdag 10:00-17:00
zondag gesloten
feestdag gesloten

 

Weer nieuwe regels voor Wecg‐erkenning

 

Leusden, 17 juni 2016   

Toch pasfoto op Erkenning Wecg

Ondanks eerdere afspraken omtrent de Erkenning Wecg, heeft de Nationale Politie toch gemeend te moeten afwijken van die afspraken. De Nationale Politie laat ons nu weten dat bij de start van dit proces er omwille van de snelheid, voor gekozen is om in 2015 vooralsnog te volstaan met een eenvoudig model-Erkenning voor herladers. Dit zou zijn om snel gevolg te kunnen geven aan de gemaakte afspraken en omdat aanpassing hiervan in het Verona-systeem meer tijd zou vergen.

Dat is pertinent onjuist. Wel degelijk is de afspraak gemaakt om een eenvoudig model voor de Wecg-erkenning te hanteren. Het model van die Erkenning en ook de daarbij behorende brochure zijn gemaakt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, in samenwerking met de Politie, voor een langere termijn en niet voor slechts 2015.

De Nationale Politie laat ons wel weten vast te houden aan de afspraak dat het gaat om een beperkte Erkenning ten behoeve van het voorhanden hebben van kruit voor het herladen en kruit voor het gebruikmaken van historische wapens, en dat deze kosteloos zal worden verstrekt.

De Politie laat verder nog weten dat, in verband met EU-regelgeving, de bewaartermijn voor aankoopbonnen van kruit in plaats van 3 jaar nu 10 jaar moet zijn.

Bestuur en Directie van de KNSA vinden het spijtig dat de Politie de gemaakte afspraken niet nakomt; de KNSA hecht er wel aan dat u kunt kennisnemen van de communicatie die hierover is gevoerd door de KNSA met de Politie. 

Contactformulier

ssv Haaglanden
Postbus 43105
2504 AC  Den Haag
(070) 402 05 06
info@ssvhaaglanden.nl